Přimazávání

Nově se aplikuje systém přívstřiku BA při provozu na plyn, má to samo sebou své specifikace a s tímto systémem ochrany ventilů začínají pracovat různí výrobci systémů LPG. Bližší informace vám sdělíme osobně při objednávce přestavby vašeho určitého vozu.

Neexistuje oficiální seznam vozidel které vyžadují použití přimazávání ventilů. LPG je suché hořlavé palivo, které, na rozdíl od benzinu, neobsahuje přísady ke snižování opotřebení. Vstupuje do spalovací komory jako plyn s vyšším oktanovým číslem (112), což vede k vyšším spalovacím teplotám. Zařízení k přimazávání montujeme do vozidel Opel a Ford a na přání zákazníků.

 

Spotřeba přimazávání  VAP Saver je 10-12 kapek za minutu ve volnoběhu. V praxi to znamená, že 1/2 litrová nádobka vydrží cca 8 - 12000 km podle stylu a charakteru jízdy. 1 litr přimazávací směsi stojí  500, Kč vč. DPH. ( Omlouváme se panu Böhmovi za milnou informaci o zastaralé ceně, a děkujeme za upozornění. Péťo díky a ještě jednou se ti omlouváme.)

 

Princip: Vakuově řízený tok maziva VAP Saver je plně regulovatelný díky přesnému jehlovitému měděnému ventilu, který je pro snadnou kontrolu umístěn ve skleněné trubici. pro dosažení proudu palivové směsi se mazivo vypaří, kompletně vyčistí prostor válce a poskytne kvalitní ochranu všem pohyblivým částem. Běžící motor vytváří ve sběrném sacím potrubí vakuum. Prostřednictvím hadice přivádějící mazivo je identické vakuum vytvářeno i ve skleněné kontrolní trubici mazací jednotky. Tok válcového maziva do skleněné kontrolní trubice je regulován pomocí regulátoru průtoku maziva. Množství průtoku maziva je plně regulovatelné regulátorem průtoku. Pohyb regulátorem proti směru hodinových ručiček průtok maziva zvýší. Po instalaci mazivové jednotky nastavte míru průtoku na rychlost odkapávání od 8 do 10 kapek za minutu pro slabší motory a nad 15 kapek za minutu pro silnější motory. Teplota a vakuum mohou průtok ovlivnit.
Vakuum vytvořené běžícím motorem kolísá během jízdy a viskozita maziva se mění v závislosti na teplotě. Kolísání průtoku během jízdy nemá větší vliv na provoz, protože mazivo vytváří ochranný film s dlouhotrvajícím efektem.

 

Teorie: Oxidy dusíku vznikají oxidací vzdušného dusíku dodávaného do válce motoru společně s kyslíkem potřebným pro oxidaci paliva. Emise oxidů dusíku jsou silně závislé na teplotě ve spalovacím prostoru. Z hlediska vztahu energetických a emisních parametrů motoru je ovšem významná skutečnost, že emise oxidů dusíku je zvyšována prakticky všemi opatřeními, které vedou k dobré energetické účinnosti motoru.
Zvyšování předstihu zážehu způsobuje zejména zvýšení koncentrace NOX v celém rozsahu charakteristiky a posunutí maxima koncentrace této složky směrem k vyšším hodnotám součinitele přebytku vzduchu.
Při pohonu na LPG se prodlužuje životnost motorového oleje, který si - na rozdíl od působení tradičních paliv - lépe a déle udržuje potřebné vlastnosti. V motoru se nevytvářejí karbonové usazeniny, čímž se jeho životnost prodlužuje. Plynový pohon produkuje čistší výfukové plyny. Motor nevylučuje dým, prach, saze, oxidy síry, olovo a jiné látky, jako benzin či nafta, a vytváří méně oxidu uhelnatého a nespalitelných uhlovodíků.
Použití LPG pro pohon motorových vozidel má pozitivní vliv na složení výfukových plynů. Množství CO, NOX a CnHm je nižší až o polovinu v porovnání s benzínem.