Servis klimatizace, plnění

 

·    Plnění a výměna chladícího média v klimatizacích osobních i nákladních vozidel.

·    Desinfekce klimatizací ultrazvukem, ozónem O³ nebo sprejem.

 

 

Doporučujeme:

pravidelnou výměnu filtru/vysoušeče každé 2 roky, ochráníte a prodloužíte tím životnost Vaší klimatizace, přesně jak doporučují výrobci vozidel

 

 

 

Nejčastější závady

 

1) Úniky chladícího média z okruhu klimatizace.

Snaha výrobců automobilů o maximální snížení výrobních nákladů k tomu jen přispívá. Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená (vibrace, rázy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva dochází u každé klimatizace. Někteří výrobci uvádí jako přijatelný únik až 30% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí, že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice.

2) Závady kompresorů.

Vzhledem k jejich značně složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje. Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje. I zde se setkáváme velmi často s tím, že například po výměně poškozeného chladiče nebylo provedeno doplnění oleje a následně došlo k vážnému poškození kompresoru.