Servis klimatizace, plnění

 

·    Plnění a výměna chladícího média v klimatizacích osobních a dodávkových vozidel.

·    Desinfekce klimatizací ultrazvukem, ozónem O³ nebo sprejem.

 

 

Doporučujeme:

pravidelnou výměnu filtru/vysoušeče každé 2 roky, ochráníte a prodloužíte tím životnost Vaší klimatizace, přesně jak doporučují výrobci vozidel

 

UPOZORNĚNÍ

Jestilže váš vůz byl delší dobu bez chladiva, prázdný a nefunkční, mohlo dojít k poškození systému vč. kompresoru z důvodu nedostatečného mazání. Přístroj k servisu klimatizace vytváří pouze kontrolní tlaky a podtlaky cca 5bar, v plně funkčním provozu klimatizace je tlak až 25bar, může nastat situace, že malý únik chladiva systém nezaznamená, to může při provozu způsobit únik chladiva. Za tento únik chladiva nenese naše společnost žádnou zodpovědnost ani záruky.

 

Nejčastější závady

 

1) Úniky chladícího média z okruhu klimatizace.

Snaha výrobců automobilů o maximální snížení výrobních nákladů k tomu jen přispívá. Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená (vibrace, rázy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva dochází u každé klimatizace. Někteří výrobci uvádí jako přijatelný únik až 30% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí, že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice.

2) Závady kompresorů.

Vzhledem k jejich značně složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje. Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje. I zde se setkáváme velmi často s tím, že například po výměně poškozeného chladiče nebylo provedeno doplnění oleje a následně došlo k vážnému poškození kompresoru.